Nyhetsarkiv

Hur användarvänligt är verktyget?

2019-09-15

Eftersom många användare tycker att verktyget är mycket eller ganska lätt att använda känns det viktigt att redovisa detta!

Läs mer

Ny mall för konsumtionsmätning/svinnmätning

2019-08-07

Inför läsåret 2019/20 har den mycket uppskattade mallen för konsumtionsmätning uppdaterats och utökats

Läs mer

Enkäter för läsåret 2019/20 nu öppna

2019-08-05

Nu kan ni som vill ta chansen innan läsåret kickas igång på riktigt att använda verktyget

Läs mer

Glad sommar!

2019-07-04

Vi tar semester v28-30 och laddar upp inför höstterminen där det kommer hända en hel del!

Läs mer

Läsårets 2018/19s enkäter stänger 31 juli

2019-06-24

Som vanligt sker ett byte av enkäter mellan läsåren, och den sker den 31 juli.

Läs mer

Vad har skolmåltider med klimatförändringar att göra?

2019-06-14

Ingen har väl missat att klimatförändringar utgör ett hot. Samtidigt som ohälsosamma matvanor står för en mycket stor del av sjukdomsbördan. Det många inte vet är att dessa problem delar många bakomliggande orsaker. Detta synnerligörs på kongressen EAT forum 2019.

Läs mer

Debattartikel om barn och ungas levnadsvanor

2019-04-03

Skolan lyfts som en viktig arena för att främja goda mat- och rörelsevanor

Läs mer

DN lyfter upp miljösmarta skolmåltider i Stockholms län

2019-03-01

Södertälje och Huddinge är de kommuner i Stockholms län med bäst resultat inom området Miljöpåverkan, enligt SkolmatSveriges data.

Läs mer

Finns verkligen något som heter "måndagshunger"?

2019-01-28

SVTs reportage om "fenomenet måndagshungern" har skapat en del frågor

Läs mer

Nationell metod för att mäta svinn framtagen

2019-01-25

Snart kan alla mäta på ett sätt som går att jämföra. SkolmatSveriges mall för konsumtion och svinn utvidgas.

Läs mer

Sidor