Nyhetsarkiv

Kostpolicy i skolan - en bra idé

2020-01-08

Att ha en kostpolicy i skolan kan bidra till bättre matvanor. Det är slutsaten från en stor systematisk genomgång av studier på temat.

Läs mer

SVT i stor analys av matsedlar

2019-12-19

Läs vilka rätter var vanligast de olika dagarna samt hur ofta skolor serverar vegetariska rätter

Läs mer

Vill Du vara med och utveckla skolmåltidskvaliteten i Sverige?

2019-12-13

Nu rekryterar vi någon till SkolmatSverige!

Läs mer

Hur användarvänligt är verktyget?

2019-09-15

Eftersom många användare tycker att verktyget är mycket eller ganska lätt att använda känns det viktigt att redovisa detta!

Läs mer

Ny mall för konsumtionsmätning/svinnmätning

2019-08-07

Inför läsåret 2019/20 har den mycket uppskattade mallen för konsumtionsmätning uppdaterats och utökats

Läs mer

Enkäter för läsåret 2019/20 nu öppna

2019-08-05

Nu kan ni som vill ta chansen innan läsåret kickas igång på riktigt att använda verktyget

Läs mer

Glad sommar!

2019-07-04

Vi tar semester v28-30 och laddar upp inför höstterminen där det kommer hända en hel del!

Läs mer

Läsårets 2018/19s enkäter stänger 31 juli

2019-06-24

Som vanligt sker ett byte av enkäter mellan läsåren, och den sker den 31 juli.

Läs mer

Vad har skolmåltider med klimatförändringar att göra?

2019-06-14

Ingen har väl missat att klimatförändringar utgör ett hot. Samtidigt som ohälsosamma matvanor står för en mycket stor del av sjukdomsbördan. Det många inte vet är att dessa problem delar många bakomliggande orsaker. Detta synnerligörs på kongressen EAT forum 2019.

Läs mer

Debattartikel om barn och ungas levnadsvanor

2019-04-03

Skolan lyfts som en viktig arena för att främja goda mat- och rörelsevanor

Läs mer

Sidor