Nyhetsarkiv

Tillsammans genom forskning kan vi lyfta skolmaten!

2013-06-18

Nu är det sista chansen för utvalda skolor runt om i landet att delta i den mycket viktiga uppföljningen som kommer att visa om skolmåltidskvalitet har förändrats under de senaste två åren. Nu är det bara 2 veckor kvar till sista svarsdatum som är satt till den sista juni. Vi hoppas få in viktig information från skolorna som bekräftar det som vi redan tror oss veta - att mycket har hänt på skolmatsområdet sedan införandet av den nya skollagen.

Läs mer

Över 1000 grundskolor har idag ett konto på SkolmatSverige!

2013-05-03

SkolmatSverige har nått en milstolpe och i skrivande stund har över en av fem grundskolor i Sverige ett konto. Karlbergs skola i Stockholms stad blev vår tusende (1000!) användare och vi passade på att ställa några snabba frågor till kökschef Peter Rylander om verktyget SkolmatSverige och om skolans arbete med skolmåltidskvalitet.

Läs mer

Så duktig är din kommun på att använda SkolmatSverige

2013-04-24

Är du nyfiken på att se ifall just din kommun placerar sig i topp på användandet utav SkolmatSverige så kan ni nu hitta statistiken lättillgängligt på vår hemsida. Kävlinge är just nu den kommun som toppar listan över användare.

Läs mer

Ny Bra mat i skolan

2013-04-18

Skolmåltiden är så mycket mer än enbart maten på tallriken och näringsämnen i tillräckliga mängder. Maten i skolan ska hålla hög kvalitet och även ge matglädje och bidra till mätta, nöjda och koncentrerade skolbarn. Måltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv är just det som Livsmedelsverket vill betona i den nya upplagan av Bra mat i skolan.

Läs mer

Viktig uppföljning av skolmåltidsutveckling på gång

2013-04-03

Utvalda skolor runt om i landet uppmanas nu att delta i en mycket viktig uppföljning som kommer att visa om skolmåltidskvalitet har förändrats under de senaste två åren. Mycket har hänt i skolmatsområdet och resultat från de här ca 200 skolorna kan ge information om vad som hänt i praktiken sedan 2011.

Läs mer

SkolmatSverige som en del av det nya Matlandet

2013-03-27

I februari publicerades en extern översyn av Landsbygdsdepartementets storsatsning och vision "Sverige - det nya matlandet". SkolmatSverige har några år i rad fått stöd av Jordbruksverket i syftet att uppfylla ett av satsningens mål - att öka kvalitet på maten inom den offentliga sektorn. Översynen rekommenderade förbättringar på flera plan men SkolmatSverige omnämndes på ett positivt sätt.

Läs mer

Mars - temadagensmånad

2013-03-01

Denna månad inträffar skolkockmössans dag, första internationella skolmåltidsdagen, internationella kvinnodagen, samt nordiska skolmatveckan!

Läs mer

Nu hittar du senaste statistiken lätt

2013-02-27

Vi har nyligen utvecklat hemsidan för att underlätta att hitta vår senaste statistik. Ingången finns till höger via knappen "SkolmatSverige just nu". Siffrorna och kartan har precis uppdaterats för februari månad.

Läs mer

Ny medarbetare söks!

2013-02-26

SkolmatSverige söker en person som kan hjälpa oss sprida verktyget och stödja användare under 2013.

Läs mer

Allt fler använder SkolmatSverige

2013-01-16

Över 800 grundskolor är nu anslutna till SkolmatSverige och antalet ökar stadigt. Snart kommer vi att börja lägga ut nya spännande statistik här på hemsidan.

Läs mer

Sidor