Nyhetsarkiv

Har din skola fått ett brev från oss?

2011-03-25

Grattis, du har blivit utvald att vara med i den första nationella undersökningen av skolmatskvalitet och får från och med idag börja använda SkolmatSveriges verktyg!

Läs mer

Nationella kartläggningar

2011-03-17

Med hjälp av SkolmatSveriges verktyg kan vi nu få en bra bild av skolmåltidens kvalitet. Trots att Sverige sedan mitten på 1900-talet serverat kostnadsfri skollunch till alla barn i grundskolan har det länge saknats ett system för nationell uppföljning.

Läs mer

Ny rapport om skollunch och lärande

2011-03-14

Livsmedelsverket har kommit ut med en rapport om skollunchens betydelse för elevernas prestation och situation i klassrummet. Den visar bland annat att skollunchen har potential för att öka skolprestationen.

Läs mer

Resultat från pilottestet i Stockholm presenterades nyligen för Stockholms stads kost- och kökschefer

2011-03-03

Syftet med pilottestet var att testa verktygets innehåll och funktioner

Läs mer

Resultaten från pilottestet i Stockholms stad nästan klara!

2011-01-25

Vi tackar alla som deltog i pilottestet

Läs mer

Pilottestet stänger 22 december!

2010-12-15

Se till att ni skickar era svar till oss i tid!

Läs mer

Viktig information till grundskolor i Stockholms stad

2010-10-07

Stockholms stad är först i landet att testa SkolmatSveriges verktyg! Viktig information finns här.

Läs mer

Ett efterfrågat verktyg på väg!

2010-10-07

Intresset för SkolmatSverige och kvalitetssäkringsverktyget för skolmåltider är stort! Vi har redan kontaktats av flera kommuner och skolor runtom i hela landet med frågor om när de kan börja använda verktyget.

Läs mer

Sidor