Nyhetsarkiv

SkolmatSverige i Magasin Måltid

2015-11-03

I det senaste numret av Magasin Måltid, en branschtidning med fokus på offentliga måltider och gastronomi, finns ett tre sidor långt reportage om SkolmatSverige. Dessutom intervjuas tre måltidschefer om sina erfarenheter av verktyget. Vi är glada att verktyget profileras och hoppas att detta hjälper ännu fler skolor och kommuner att få upp ögonen för det!

Läs mer

Frukostseminarium om skolmåltidens kvalitet

2015-10-27

Den 18 november arrangerar SkolmatSverige ett frukostseminarium om skolmåltidens kvalitet; en presentation av hur skolmåltidens kvalitet har förändrats de senaste åren och hur SkolmatSveriges verktyg hjälper skolor och kommuner i sin utveckling. Är du intresserad att vara med på seminariet är du välkommen att anmäla dig.

Läs mer

Kumla - med fokus på skolmåltidens kvalitet

2015-10-19

I Kumla kommun har man sedan 2013 arbetat aktivt med SkolmatSverige för att uppnå en hög och jämn kvalitet i kommunens skolmåltider. Eva Sjögren är kostchefen som vill verka för en god folkhälsa. Här delar hon med sig av sina erfarenheter, hur man arbetar med SkolmatSveriges verktyg i kommunen och varför hon helst äter i en skolrestaurang.

Läs mer

Kommunfunktionen fyller 1 år!

2015-10-14

För ett år sedan lanserade vi SkolmatSveriges kommunövergripande funktion. Sedan dess har många kommuner skapat konton och tagit ett helhetsgrepp om skolmåltiderna i sina kommuner. Det är värt att fira!

Läs mer

SkolmatSverige i Sveriges Radios ekonyheter

2015-10-07

Under gårdagen (6/10/2015) sändes ett kort inslag på ekonyheterna om vikten av skolmåltidens miljö - både den sociala och den fysiska. Ett av SkolmatSveriges “goda exempel”, Västerholms friskola, samt projektledaren Emma Patterson var med.

Läs mer

Forshaga - en kommun i framkant

2015-09-15

Forshaga kommun har arbetat med SkolmatSveriges verktyg ända sedan starten 2012. Det gör att kommunen har kommit långt i arbetet med att systematiskt utvärdera skolmåltidens kvalitet med hjälp av verktyget samt att använda resultaten.

Läs mer

Digitala vägar till bättre förståelse kring skolmåltiden

2015-09-11

Över hela landet sker det varje dag fantastiska insatser för att elever ska få bra och näringsriktiga skolmåltider i en bra måltidsmiljö - men hur väl förmedlas det?

Läs mer

Workshop om SkolmatSverige

2015-08-27

Arbetar du i Västra Götalandsregionen? Du har väl inte missat att Skolmatsakademin bjuder in till en workshop om och med SkolmatSverige?!

Läs mer

Konsten att skapa en bra måltidssituation som helhet

2015-08-25

I Eslöv driver kökschefen Johan Granström skolrestaurangen Fenix. En skolrestaurang med ett namn som tar avstamp i dess historia, och med högt ställda ambitioner. Vi har fått en liten pratstund med Johan för att höra hur SkolmatSveriges verktyg bidragit till skolans framgångsrika verksamhet.

Läs mer

Ett nytt läsår!

2015-08-20

Lagom till skolstart har vi lanserat enkäterna för läsåret 2015/16. Inför det har vi lyssnat på de synpunkter som har inkommit under året och infört några förändringar i enkäterna och i resultatrapporten. Vi passar också på att tacka alla som tog sig tid att lämna synpunkter och bemöta några av de synpunkter och önskemål som framkom.

Läs mer

Sidor