Nyhetsarkiv

Forshaga - en kommun i framkant

2015-09-15

Forshaga kommun har arbetat med SkolmatSveriges verktyg ända sedan starten 2012. Det gör att kommunen har kommit långt i arbetet med att systematiskt utvärdera skolmåltidens kvalitet med hjälp av verktyget samt att använda resultaten.

Läs mer

Digitala vägar till bättre förståelse kring skolmåltiden

2015-09-11

Över hela landet sker det varje dag fantastiska insatser för att elever ska få bra och näringsriktiga skolmåltider i en bra måltidsmiljö - men hur väl förmedlas det?

Läs mer

Workshop om SkolmatSverige

2015-08-27

Arbetar du i Västra Götalandsregionen? Du har väl inte missat att Skolmatsakademin bjuder in till en workshop om och med SkolmatSverige?!

Läs mer

Konsten att skapa en bra måltidssituation som helhet

2015-08-25

I Eslöv driver kökschefen Johan Granström skolrestaurangen Fenix. En skolrestaurang med ett namn som tar avstamp i dess historia, och med högt ställda ambitioner. Vi har fått en liten pratstund med Johan för att höra hur SkolmatSveriges verktyg bidragit till skolans framgångsrika verksamhet.

Läs mer

Ett nytt läsår!

2015-08-20

Lagom till skolstart har vi lanserat enkäterna för läsåret 2015/16. Inför det har vi lyssnat på de synpunkter som har inkommit under året och infört några förändringar i enkäterna och i resultatrapporten. Vi passar också på att tacka alla som tog sig tid att lämna synpunkter och bemöta några av de synpunkter och önskemål som framkom.

Läs mer

Nytt! Nyhetsbrev för användare

2015-08-12

Det är fantastiskt roligt att en tredjedel av alla grundskolor har kommit igång och börjat utveckla sin skolmåltidskvalitet med hjälp av verktyget. Med det ställer krav på att hålla kontakt med alla dessa användare.

Läs mer

“Eleverna är mina gäster och det är för dem som jag är här”

2015-06-16

Västerholms friskola är den skola som intog förstaplatsen på vår lista över toppskolor 2013/14. Vi ringde upp Björn Bondesson som är kökschef på skolan och en flitig användare av verktyget. Har han några tips att dela med sig av?

Läs mer

SkolmatSveriges verktyg bidrar till bättre skolmåltider

2015-06-01

Förbättringar för skolor som använder verktyget upprepade gånger - det är ett av de resultaten som sticker ut ur "SkolmatSveriges kartläggning av skolmåltidens kvalitet läsåret 2013/14" som publiceras idag!

Läs mer

Vi höjer blicken!

2015-04-16

”Sverige behöver en nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet” är rubriken på en debattartikel som nyligen publicerades i Läkartidningen. Artikeln är författad av några från forskargruppen som utvecklade SkolmatSverige, inklusive projektledaren Emma Patterson.

Läs mer

Ny statistik visar framsteg

2015-04-07

Grattis till Nora, Vårgårda, Staffanstorps och Övertorneå kommun som alla har tagit en plats på SkolmatSveriges topplistor! Vi gläds dessutom av att 50 procent av alla skolor i Östra Sverige nu har ett konto hos SkolmatSverige!

Läs mer

Sidor