Nyhetsarkiv

En av branschens största utmaningar? Svårigheter att rekrytera

2016-01-29

Svårigheter gällande kompetensförsörjning inom branschen pratas det allt mer om märker vi. Många är oroliga över hur detta ska ske. Risken är att de stora framsteg som har tagits med att höja kvaliteten och statusen på skolmåltider inte vidmakthålls om inte tillgången till duktiga kockar hänger med i samma takt. Vad ska göras?

Läs mer

Kävlinge + Skolmat = Sant!

2016-01-20

Det är ingen slump att hela fem skolor från Kävlinge kommun är med på SkolmatSveriges topplista över de skolor med bäst resultat läsåret 2014/15. Kommunen har under flera år medvetet och systematiskt arbetat med SkolmatSveriges verktyg. Vi har pratat med Katharina Josefsson som är enhetschef och ansvarig för två av skolorna på topplistan.

Läs mer

Gott nytt år!

2016-01-14

Nu är vi på SkolmatSverige tillbaka och vi ser fram emot ett nytt spännande skolmatsår!

Läs mer

“Det borde till och med stå i skollagen att man ska använda SkolmatSverige!”

2015-12-02

Annerstaskolan är den skola som toppar SkolmatSveriges lista över de skolor som fått bäst resultat under läsåret 2014/15. Vi vill naturligtvis höra mer om vad som ligger bakom framgången och har fått en pratstund med skolans kökschef Michael Bäckman.

Läs mer

SkolmatSveriges frukostseminarium om skolmåltidens kvalitet

2015-11-26

Under förra veckan släppte vi vår senaste sammanställning av skolmåltidens kvalitet 2014/15 och passade då på att bjuda in aktörer inom offentliga måltider, skola och politik till ett frukostseminarium.

Läs mer

Nya toppskolor!

2015-11-25

Varje läsår lyfter vi fram de skolor som har fått bäst resultat när de använt SkolmatSveriges verktyg. Nu publicerar vi en ny lista med toppskolorna för läsåret 2014/15. Stort grattis!

Läs mer

Nya spännande resultat!

2015-11-18

Idag publicerar vi vår senaste rapport som innehåller en sammanställning av skolmåltidens kvalitet läsåret 2014/15 samt data som visar att skolor som använder verktyget blir bättre!

Läs mer

Mat- och måltidskonferensen

2015-11-06

Under nästa vecka är det dags för Livsmedelsverkets Mat- och Måltidskonferens, fyra dagar med fokus på offentliga måltider och folkhälsoarbete för att främja bra matvanor. SkolmatSverige kommer självklart att vara där och är en av utställarna under två av dagarna!

Läs mer

SkolmatSverige i Magasin Måltid

2015-11-03

I det senaste numret av Magasin Måltid, en branschtidning med fokus på offentliga måltider och gastronomi, finns ett tre sidor långt reportage om SkolmatSverige. Dessutom intervjuas tre måltidschefer om sina erfarenheter av verktyget. Vi är glada att verktyget profileras och hoppas att detta hjälper ännu fler skolor och kommuner att få upp ögonen för det!

Läs mer

Frukostseminarium om skolmåltidens kvalitet

2015-10-27

Den 18 november arrangerar SkolmatSverige ett frukostseminarium om skolmåltidens kvalitet; en presentation av hur skolmåltidens kvalitet har förändrats de senaste åren och hur SkolmatSveriges verktyg hjälper skolor och kommuner i sin utveckling. Är du intresserad att vara med på seminariet är du välkommen att anmäla dig.

Läs mer

Sidor