Nyhetsarkiv

Ny statistik och hög aktivitet!

2014-11-07

Nu finns statistiken uppdaterad till och med oktober. Vi noterar nya kommuner på våra topplistor och en hög aktivitet ute i skolorna!

Läs mer

Socker

2014-10-28

Den senaste tiden har socker i skolan diskuterats och SkolmatSverige har omnämnts i debatten. Ibland hör man i media att verktyget inte bedömer socker och det är inte sant. Här redovisas fakta om vad SkolmatSverige verkligen bedömer.

Läs mer

Ny kommunfunktion för ännu bättre skolmåltider!

2014-10-15

SkolmatSverige lanserar en ny, efterfrågad funktion med syfte att hjälpa kostchefer i kommunerna att följa upp och utveckla skolmåltidsverksamheten. Den nya funktionen innebär att den som är ansvarig kan få en helhetsbild och en resultatrapport över kvaliteten på kommunens skolmåltider.

Läs mer

Skolmjölkens dag

2014-09-22

Den 24 september firas Skolmjölkens dag på många håll i världen, en dag som instiftats av FN-organet FAO för att uppmärksamma mjölken i skolan och dess unika näringsinnehåll.

Läs mer

Ny inspiration i höst?

2014-09-15

Det händer mycket spännande i skolmats-Sverige i höst!

Läs mer

Skolmat gör skillnad!

2014-09-04

Att skolmat är viktig tycker de flesta, men kan i vissa delar av världen även bidra till att människor lyfts ur fattigdom och vara en avgörande faktor för människors framtid.

Läs mer

Så här tycker ni!

2014-08-27

Ett enkelt verktyg som ger en bra resultatrapport och ett underlag för förändringar och förbättringar. Så kan vi sammanfatta användarnas synpunkter från sommarens undersökning om SkolmatSverige.

Läs mer

Härliga skolstart!

2014-08-12

Snart är det dags för skolorna att välkomna alla skolbarn till en ny termin. Även här på SkolmatSverige förbereder vi oss för en innehållsrik och spännande höst!

Läs mer

De offentliga måltidernas dag

2014-07-04

Under den gångna Almedalsveckan var SkolmatSverige en av utställarna under ”De offentliga måltidernas dag” som Livsmedelsverket anordnade.

Läs mer

Almedalsveckan 2014

2014-06-27

Under den kommande Almedalsveckan arrangerar Livsmedelsverket den 1/7 en dag på temat offentliga måltider. Vi ställer ut under dagen.

Läs mer

Sidor