Vilken miljöbelastning har er skola?

Enkäten Miljöpåverkan omfattar frågor om den miljöbelastning som kan uppstå genom exempelvis matsvinn samt skolans eller kommunens val av livsmedel. Syftet är att uppnå en hållbar skolmåltid.

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Miljöpåverkan (webropol.se)

Skolmåltiderna bör vara hållbara och ta hänsyn till miljö och klimat i ett längre perspektiv. I Sverige serveras miljontals skolmåltider varje vecka. Växthusgasutsläpp kopplade till svenska skolmåltider kan minskas med upp till 40 procent, visar studier. Det kan åstadkommas utan minskad konsumtion eller ökade kostnader. Därför är det viktigt att er skola gör medvetna val av livsmedel och avfallshantering för att belasta miljön så lite som möjligt. Fyll i enkäten Miljöpåverkan och utvärdera er skolas matsvinn och avfall, inklusive livsmedelsval och andel ekologiska livsmedel.