Har er skola en bra måltidsmiljö?

Enkäten Service och pedagogik omfattar frågor om serviceaspekter och pedagogiska inslag kring skollunchen. Syftet är att grundskolans måltider ska tillvaratas som en resurs i skolarbetet.

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Service och pedagogik (webropol.se)

Grundskolans måltider ska tas tillvara som en resurs under skoldagen och genom att arbeta med området service och pedagogik ökar förutsättningen för att era elever ska trivas i skolrestaurangen och äta av er skollunch. Vår enkät Service och pedagogik inkluderar matgästens perspektiv med elevinflytande, skolans måltidsmiljö och hur ni arbetar med pedagogiska luncher och integrerar måltiden i den övriga verksamheten.

Det kan underlätta om en pedagog eller representant från skolledning besvarar frågorna tillsammans med någon från köket då vissa frågor handlar om saker som ligger utanför kökets ansvarsområde. Detta är inget krav utan ett bra tillfälle för ökat samarbete och få svaren utifrån skolans perspektiv.