Vad tycker era elever om skolmaten och miljön?

Elevernas matgästenkät utvärderar elevernas synpunkter på skolmåltidens kvalitet och miljö. Enkäten innehåller frågor om skolmaten och skolrestaurangen så att skolan kan ta reda på vad eleverna tycker om skolmåltiderna.

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Elevernas matgästenkät (kortare version (webropol.se)

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Elevernas matgästenkät (längre version (webropol.se)

Långt ifrån alla elever äter dagligen en fullgod måltid i skolan. Hur eleverna äter påverkas av flera faktorer; matens smak och uppläggning, miljön i skolrestaurangen, vuxna förebilder, tillgången på godis, läsk, snabbmat för att nämna några exempel. Dessa faktorer omskrivs inte i skollagen, men kan vara minst lika viktiga att arbeta med om målet är nöjda och mätta elever. Det märks om skolluncherna är lagad med engagemang.

Skolrestaurangen bör vara en plats där eleverna får chans att återhämta sig och inhämta ny energi. Genom att låta eleverna vara delaktiga i måltidsverksamheten kan skolan arbeta med deras kunskaper om och attityder till skolmaten.

Elevenkäten finns i en kort version med ett tiotal enkla frågor samt en längre version som ger en mer fördjupad bild. Elevenkätens längd kan anpassas efter årskurs, där F-5 får färre frågor än elever i årskurs 6-9.

Svaren är anonyma för respondenterna.

Kontakta SkolmatSveriges support på info@skolmatsverige.se om du önskar en samlad resultatrapport av besvarad enkät och önskad period.