Vad tycker era elever om skolmaten och miljön?

Elevernas matgästenkät utvärderar elevernas synpunkter på skolmåltidens kvalitet och miljö. Enkäten innehåller frågor om skolmaten och skolrestaurangen så att skolan kan ta reda på vad eleverna tycker om skolmåltiderna.

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Elevernas matgästenkät (kortare version (webropol.se)

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Elevernas matgästenkät (längre version (webropol.se)

Utvärdera mer än det som står i lagen

Långt ifrån alla elever äter dagligen en fullgod måltid i skolan. Hur eleverna äter påverkas av flera faktorer; matens smak och uppläggning, miljön i skolrestaurangen, vuxna förebilder, tillgången på godis, läsk, snabbmat för att nämna några exempel. Dessa faktorer är inte med i skollagen, men kan vara minst lika viktiga att arbeta med om målet är nöjda och mätta elever. Det märks om skolluncherna är lagade med engagemang.

Skolrestaurangen bör vara en plats där eleverna får chans att återhämta sig och inhämta ny energi. Genom att låta eleverna vara delaktiga i måltidsverksamheten kan skolan arbeta med deras kunskaper om och attityder till skolmaten.

Enkäten finns i kort och lång version

För att se skolmåltiderna ur ett helhetsperspektiv och även fånga in matgästernas synpunkter kompletteras verktyget av webbaserade ”matgästenkäter”, två till elever och en till skolpersonal.

Elevenkäten finns i en kort version med ett tiotal enkla frågor samt en längre version som ger en mer fördjupad bild. Den kortare elevenkäten kan med fördel användas av elever i årskurs F-5 eftersom den är enklare med färre frågor och har ett lättare språk. Den längre elevenkäten kan användas av elever i högre årskurser. Alla svar är anonyma.

  • Om du ansvarar för skolans måltidsfrågor och vet om att din skola nyligen genomfört en matgästundersökning med elevenkäterna, så kan du beställa en resultatrapport med samlade svar från eleverna i er skola.
  • Om du arbetar med måltidsfrågor på kommunen och vet om att skolorna i kommunen nyligen genomfört en matgästundersökning så erbjuder vi att ta fram en resultatrapport med ett samlat svar från de skolor i kommunen som genomfört undersökningen.

Vi erbjuder en rapport för det pågående läsåret per skola, kommun och läsår. Beställning av en resultatrapport görs här på webbplatsen, se sidan Resultatrapporter.

Hur genomförs matgästundersökningen?

Om er skola vill göra en matgästundersökning kan länken till den valda enkäten delas till alla som ni vill ska besvara enkäten (se länkarna under bilden ovan). Länkarna kan till exempel delas via e-post eller skolportal. Ange ett specifikt datum när enkäten ska ha besvarats och informera de som ska besvara enkäten om detta datum.

Det är viktigt att skolans namn skrivs korrekt i enkäten. Efter sista datum för enkätsvar kan skolan beställa en resultatrapport här på webbplatsen. Vänta gärna en period mellan sista datum för enkätsvar och beställning av resultatrapporten för att få med svar som kommit in sent.

Hur kan skolan gå vidare med resultaten?

Ni bestämmer själva hur ni vill arbeta vidare med era resultat. Ett förslag på arbetsordning kan vara: