Är skolmaten näringsriktig?

I enkäten Näringsriktighet ligger fokus på skolmåltiderna och dess näringsinnehåll. Syftet är att utvärdera om skolans måltider uppfyller kravet att vara näringsriktiga eller om det finns förbättringspotential.

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Näringsriktighet (webropol.se)

Sedan juli 2011 omfattar skollagen ett krav på att servera näringsriktiga skolmåltider till alla elever i grundskolan. Fyll i vår enkät Näringsriktighet och få hjälp att bedöma och utveckla era skolmåltiders näringsriktighet utifrån näringskriterier i enlighet med svenska, nordiska och internationella (WHO) näringsrekommendationer: måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fiber och fullkorn, järn, vitamin D och salt. De gällande rekommendationerna baseras på den samlade forskningen i världen om vad som anses vara hälsosam mat för barn i skolåldern. Verktygets bedömning omfattar de näringsämnen som har visat sig vara bristfälliga i svenska barns kost och som lyfts fram som särskilt viktiga att beakta vid planering av skollunchen.

För att besvara enkäten behöver ni ha en matsedel eller annan dokumentation av den serverade maten för fyra sammanhängande veckor.