"Skolmatsverige är ett gediget verktyg som är kvalitetssäkrat” 

Stockholms stad ansvarar för alla elever från förskoleklass till och med sista året på gymnasiet fördelat på 150 kommunala grundskolor och ett 20-tal gymnasieskolor. Här produceras 100 000 luncher varje dag. 

Det är obligatorisk för alla kommunala skolor i Stockholms stad att besvara SkolmatSveriges tre matenkäter Utbud, Näringsriktighet och Säker mat en gång per läsår. De andra områdena i enkäterna är frivilliga för skolorna att besvara.  

"Skolmatsverige är ett gediget verktyg som är kvalitetssäkrat utifrån de nordiska näringsrekommendationerna. Det är en del av utbildningsförvaltningens arbete med att följa upp och säkerställa skolmåltiderna. Varje skola uppmanas att ta del av sitt resultat via den egna enhetsspecifika skolrapporten. Den centrala samordningsfunktionen för skolmåltider får alla skolors resultat i en rapport som sedan ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet som görs"

Anneli Celinder, utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.