Är rutinerna för hygien och specialkost tillräckliga?

Enkäten Säker mat utvärderar de rutiner skolköket och skolan har kring hygien och specialkost. Syftet är att säkerställa att det finns en fungerande egenkontroll, rutiner och kunskap hos personalen.

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Säker mat (webropol.se)

Varje skolkök ska följa gällande livsmedelslagstiftning och all mat som serveras ska vara säker och riskfri att äta för alla matgäster, särskilt om det finns behov av specialkost på grund av allergi, överkänslighet eller etiska skäl. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas. Fyll i enkäten Säker mat och få hjälp med att säkerställa att er skola har en fungerande egenkontroll, rutiner och kunskap hos personalen. Säker mat utvärderar skolans rutiner och utbildning kring skolmåltiden, inklusive specialkost.

Varje kommun har vanligtvis väl fungerande inspektioner på detta område, därför är frågorna i denna del endast övergripande. Innehållet baseras delvis på Kontrollhandbok för storhushåll Del III Hälsorisker och prioriterade kontrollområden inom olika typer av storhushåll. Livsmedelsverket (fastställd 2013, reviderad 2016).