Resultatrapporter

Varje besvarad enkät ger din skola en resultatrapport som visar vad som är bra och vad som kan göras bättre. SkolmatSverige erbjuder även samlade kommunrapporter.

Skolrapporter

Efter varje besvarad skolenkät får respondenten en automatisk resultatrapport  sammanställd direkt för den nyss besvarade enkäten. Skolrapporten är nedladdningsbar och kan mejlas till valfri e-postadress. Alla resultatrapporter baseras på samma innehåll som tidigare skolrapporter men är nu automatiska för att du som användare inte ska missa att ta del av din resultatrapport och gå miste om möjlighet till förbättringar. 

Kommunrapporter

Önskar du ta del av en resultatrapport för din kommun, fyll i formuläret nedan och ange vilket enkätområde det gäller så hjälper SkolmatSveriges support dig så snart vi kan. Det gör det möjligt för oss på SkolmatSverige att ha en ökad kontroll och säkerhet kring vilken data vi delar och till vem. 

Matgästenkäter

Vill du få fram en skol- eller kommunrapport för en matgästenkät, fyll i formuläret nedan och ange om det gäller elevernas korta matgästenkät, elevernas matgästenkät eller personalens matgästenkät och vilket läsår eller specifik period det gäller. Nu har du möjlighet att få ut en resultatrapport för ditt specifika antal respondenter och för en kortare period än ett helt läsår. 

Beställa resultatrapport

Enkätområde: