Resultatrapporter

Efter varje besvarad enkät får din skola direkt en automatisk resultatrapport i webben och via e-post som visar vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre.

Glöm inte att ladda ned resultatrapporten som PDF och spara den på datorn. Skicka rapporten till alla berörda på skolan och kommunen.

Till kommuner erbjuds en kommunrapport med ett samlat resultat för skolor i kommunen. Till skolor erbjuds en sammanställd resultatrapport för matgästenkäterna med skolans inkomna svar. Vi erbjuder en rapport för det pågående läsåret per skola, kommun och läsår. Beställning av en resultatrapport görs i formulären nedan.