Resultatrapporter

Efter varje besvarad enkät får din skola en automatisk resultatrapport direkt som visar vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Spara ned den och dela till alla berörda på skolan och kommunen. Som kostansvarig på kommunen kan du även få en samlad kommunrapport för pågående läsår.

Automatiska skolrapporter att spara ned  

När du har besvarat en enkät visas resultatet direkt i form av en skolrapport i din webbläsare. Glöm inte att ladda ned rapporten som en pdf. Glöm inte att spara ned er skolrapport efter att du har besvarat en enkät. Dela gärna era resultat med alla berörda på skolan och kommunen, förvalta det ni redan gör bra och sätt upp en handlingsplan för hur ni kan arbeta för att förbättra era skolmåltiders kvalitet. Alla resultatrapporter baseras på samma innehåll som tidigare versioner av skolrapporter. Skillnaden är att de nu är automatiska för varje enkät, för att du som användare inte ska missa att ta del av skolans resultatrapport och möjlighet till förbättringar.

Kommunrapporter

För dig som arbetar övergripande med kostfrågor erbjuder vi precis som tidigare att ta fram en samlad resultatrapport för det pågående läsåret för din kommun. Fyll i formuläret nedan för beställning av en kommunrapport. Glöm inte att ange alla efterfrågade uppgifter i formuläret och vilket enkätområde det gäller. Det är också bra att vara ute i god tid med din beställning, så hjälper SkolmatSveriges support dig att sammanställa en resultatrapport med alla inkomna svar i din kommun för det specifika enkätområdet. Din beställning gör att vi på SkolmatSverige har en ökad kontroll på och säkerhet kring vilken data och vem vi delger.

Matgästenkäter

För dig som ansvarar för skolans måltidsfrågor erbjuder vi precis som tidigare att ta fram en samlad resultatrapport av en besvarad elevenkät eller personalenkät för det pågående läsåret. Vill du få fram en samlad resultatrapport för en matgästenkät använder du formuläret längst ner för att beställa en matgästrapport. Glöm inte att ange alla efterfrågade uppgifter i formuläret nedan och vilken matgästenkät det gäller, samt att vara ute i god tid med din beställning. SkolmatSveriges support hjälper dig att sammanställa en resultatrapport med alla inkomna svar för din skola och den specifika matgästenkäten. Ange om du önskar en resultatrapport för en specifik tidsperiod under det pågående läsår. Du har även möjlighet att få ut en resultatrapport för en kortare period än ett helt läsår och för din skolas specifika antal respondenter.

Nedanför texten finner du två separata formulär. Ett formulär som du använder för att beställa en kommunrapport, det översta, och ett annat formulär för att beställa en matgästrapport för din skola:

Beställa kommunrapport

Val av enkät:

Beställa matgästrapport

Val av matgästenkät:
Vi tar fram en matgästrapport för alla svar som har inkommit från din skola under det pågående läsåret, för den valda matgästenkäten.
Om du önskar en särskild tidsperiod under nuvarande läsår kan du ange vilka veckor som ska ingå i matgästrapporten nedan