Resultatrapporter

Efter varje besvarad enkät får din skola direkt en automatisk resultatrapport som visar vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. SkolmatSverige kan erbjuda dig som kommunansvarig att läsårsvis ta fram samlade kommunrapporter. Vi kan även hjälpa din skola att ta fram en matgästrapport för alla inkomna svar för en avslutad matgästenkät.