Tillgänglighetsredogörelse

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till största del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss i något annat format kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

OBS! Du kan inte använda detta formulär till frågor som rör vårdärenden eller omsorg, eller för att kontakta vårdgivare.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden
Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning av Webropol som enkätverktyg

 • Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en
  teknisk lösning som står under tredje parts kontroll ska, så långt det är
  möjligt, följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats
  med stöd av denna lag.
  För SkolmatSveriges enkäter används det webbaserade systemet Webropol. SkolmatSverige arbetar för att enkäterna ska vara tillgänglighetsanpassade i den mån vi kan ansvara för. 
  Läs webropols tillgänglighetsredogörelse (webropol.se)

Problem vid användning utan synförmåga

 • Ett fåtal sidor på andra språk än svenska och engelska är inte korrekt märkta med rätt språk. Det kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Detta kommer att åtgärdas under 2021.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.

Hur vi testat webbplatsen

SLSO har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

SkolmatSverige ingår i Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO) webbsystem och SLSO har låtit utomstående experter granska flera av webbplatserna inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Senaste bedömningen gjordes den 23 augusti 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 augusti 2021.