Har er skola tillräckligt bra förutsättningar för att kunna producera och servera bra skolmat?

Enkäten Organisation och styrning omfattar frågor om serviceaspekter och pedagogiska inslag kring skollunchen. Syftet är att förbättra möjligheten att driva kvalitetsutvecklingen framåt.

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Organisation och styrning (webropol.se)

Att er skola har en bra organisation och styrning av er måltidsverksamhet är en förutsättning för att ni ska kunna driva kvalitetsutvecklingen framåt. Skriftliga målsättningar och att satsa på fortbildning för er måltidspersonal är exempel på faktorer som kan bidra till bättre kvalitet av era skolmåltider. Med hjälp utav enkäten Organisation och styrning kan ni utvärdera er skolas mål och riktlinjer tillsammans med er kompetens och resurser.