Hantering av personuppgifter

Genom att lämna dina kontaktuppgifter bidrar du till att SkolmatSverige bättre kan hjälpa till vid behov av support, vid efterfrågan av resultatrapport och kontakt gällande ditt enkätanvändande. Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
De personer vid SkolmatSverige som arbetar med enkäterna omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) har du rätt att:

  • Återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som skett i enlighet med samtycket innan det återkallades.
  • Kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras genom en skriftlig begäran som är undertecknat av den personen utdraget gäller till SkolmatSverige (till e-postadress: info@skolmatsverige.se).
  • Skulle någon uppgift vara felaktig har du rätt att få uppgiften rättad, begränsad eller raderad. Du kan även begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot behandlingen genom att återkalla dina svar.