”Borde vara krav på att alla skolor i Sverige skulle använda SkolmatSverige” 

Eva Sjögren är måltidschef i Laxå kommun och arbetar på Centralskolan med totalt 340 elever i årskurserna 4-9 under 2021. 

Centralskolan är en aktiv användare av SkolmatSverige sedan lång tid tillbaka och har använt samtliga enkäter för att utvärdera och följa upp skolmåltiderna ur ett helhetsperspektiv: Utbud, Näringsriktighet, Säker mat, Miljöpåverkan, Konsumtion och svinn, Organisation och styrning och även personalens- och elevernas matgästenkäter, kort och standard.  

SkolmatSveriges verktyg är till stor hjälp att arbeta systematiskt med att förbättra skolmatens kvalitet och näringsriktighet enligt gällande skollag, anser Eva Sjögren. 

– Det är ett mycket bra sätt att utvärdera sin verksamhet på. Det borde vara krav på att alla skolor i Sverige skulle använda det!