”Det är diskussionen om utvärderingen som är styrkan i att använda SkolmatSverige”

Ida Henriksson är måltidsutvecklare och arbetar i Skövde kommuns måltidsavdelning med ansvar för omkring 8 000 måltidsgäster i grundskola och gymnasieskola.

Maria Kvarnström är måltidspersonal i Skövde kommun.

Ida Henriksson tycker att SkolmatSveriges verktyg hjälper kommunen att arbeta systematiskt med att förbättra skolmatens kvalitet och näringsriktighet enligt gällande skollag. Skövde kommunen är ny användare av SkolmatSverige. Under våren 2021 påbörjade de utvärderingen av matenkäterna Utbud och Näringsriktighet från i stort sett alla skolrestauranger i Skövde. Elevernas korta matgästenkät har också testats.

Ida Henriksson rekommenderar SkolmatSveriges enkätverktyg till andra skolor. Utvärderingen var ett samarbete mellan Ida, som måltidsutvecklare, och kökets enhetschef och kockarna.

– Eftersom samtalet runt de aspekter som utvärderas blir så betydelsefullt och innehållsrikt är det värdefullt att använda SkolmatSverige. Skövde kommuns måltidsavdelning, präglas av ett tydligt decentraliserat arbetssätt. Det innebär att kockarna, efter givna ramar, driver sina kök som en vanlig restaurang sett till ekonomi och menyplanering, säger Ida Henriksson.

Krävs att varje kock har stor kunskap

Kommunen använder sig därför inte av något kostdatasystem utan utvärderar och utvecklar skolmåltiden bland annat genom att verktyget SkolmatSverige används. För att kunna driva måltidsavdelningen så krävs det att varje kock har stor kunskap om vilka aspekter som bidrar till en god skolmåltid. Samtalet mellan måltidsutvecklaren, kökets enhetschef och kockarna lägger grunden för ökad förståelse och medvetenhet. Under samtalet tas en förbättringsplan fram. Efter genomgång av verktyget SkolmatSverige får ansvarig rektor på skolan tillgång till resultatet och under det mötet tas förslag på framtida samverkansformer fram.

– Det är diskussionen om utvärderingen som är styrkan i att använda SkolmatSverige, säger Ida Henriksson.