”Användarvänligt från elevernas perspektiv och bra sammanställningar” 

Mikaela Callesen är restaurangchef och arbetar i Alingsås kommun med ansvar för alla kommunala grundskolor och gymnasieskolor, med totalt 5 674 elever under 2021.  

Mikaela Callesen tycker att SkolmatSveriges verktyg hjälper dem att arbeta systematiskt med att förbättra skolmatens kvalitet och näringsriktighet enligt gällande skollag. Kommunen har använt elevernas korta matgästenkät för utvärdering och uppföljning under lång tid.  

Hon rekommenderar SkolmatSveriges enkätverktyg till andra skolor. 

– Absolut! Användarvänligt utifrån elevernas perspektiv och bra sammanställningar. Vi använder oss av enkäterna i samband med matråd, går igenom deltagare antal och svar som ett verktyg att involvera och inspirera eleverna i skolmaten. Enkäterna ger oss en bra vägvisning till vad eleverna tycker om och skapar en bra debatt gällande skolmaten, säger Mikaela Callesen. 

Hon välkomnar särskilt SkolmatSveriges uppdatering som gör att resultatrapporter för elev- och personalenkäterna nu kan tas fram för kortare perioder än ett helt läsår med hjälp utav vår support. Något hon som aktiv användare har saknat tidigare.