Vad tycker er pedagogiska personal om skolmåltiderna?

Personalens matgästenkät ingår i SkolmatSveriges verktyg för att få personalens syn av skolmåltiderna.

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Personalgästenkät (webropol.se)

Personalenkäten omfattar bland annat frågor som rör personalens uppfattning om skolmaten, matsalsmiljön och den pedagogiska lunchen. Personalenkäten är en del av SkolmatSveriges verktyg, som hjälper skolor att utvärdera skolmåltiden utifrån ett helhetsperspektiv.

För att se skolmåltiden ur ett helhetsperspektiv och även fånga in matgästernas synpunkter kompletteras verktyget med webbaserade ”matgästenkäter”, två till elever och en till skolpersonal.  Alla svar är anonyma.

Hur genomförs matgästundersökningen?

När er skola vill göra en matgästundersökning kan länken till enkäten delas till alla som ni vill ska besvara enkäten (länken finns högst upp och längst ner på webbsidan). Länken kan delas till exempel via e-post eller skolportal. Ange ett specifikt datum när enkäten ska ha besvarats och informera om datumet till de som besvarar enkäten.

Det är viktigt att skolans namn skrivs korrekt i enkäten. Efter sista datum för enkätsvar kan skolan beställa sin resultatrapport. Det kan vara bra att vänta en period mellan sista datum för enkätsvar och beställning av resultatrapporten, för att få med svar som kommer in sent.

Beställ samlade rapporter

  • Ansvarar du för skolans måltidsfrågor och vet om att din skola nyligen genomfört en matgästundersökning med personalenkäten så kan du beställa en resultatrapport med samlade svar från personalen i er skola.

  • Om du arbetar med måltidsfrågor på kommunen och vet om att skolorna i kommunen nyligen genomfört en matgästundersökning med personalenkäten så erbjuder vi en resultatrapport med ett samlat svar från skolor i kommunen som genomfört undersökningen.

Vi erbjuder en rapport för det pågående läsåret per skola, kommun och läsår. Beställning av en resultatrapport görs på vår webbplats, se sidan Resultatrapporter.

Hur kan skolan gå vidare med resultaten?

Ni bestämmer själva hur ni vill arbeta vidare med era resultat. Ett förslag på arbetsordning kan vara: