Vad tycker er pedagogiska personal om skolmåltiderna?

Personalens matgästenkät ingår i SkolmatSveriges verktyg för att få personalens syn av skolmåltiderna.

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Personalgästenkät (webropol.se)

Personalenkäten omfattar bland annat frågor som rör personalens uppfattning om skolmaten, matsalsmiljön och den pedagogiska lunchen. Personalenkäten är en del av SkolmatSveriges verktyg, som hjälper skolor att utvärdera skolmåltiden utifrån ett helhetsperspektiv.

För att se skolmåltiden ur ett helhetsperspektiv och även fånga in matgästernas synpunkter kompletteras verktyget av webbaserade ”matgästenkäter”, två till elever och en till skolpersonal.

Svaren är anonyma för respondenterna.

Vill du som ansvarar för skolans måltidsfrågor få fram en samlad resultatrapport för en matgästenkät använder du formuläret för att beställa en matgästrapport på vår webbplats, se sidan Resultatrapporter.

 

Hur kan skolan gå vidare med resultaten?

Ni bestämmer själva hur ni vill arbeta vidare med era resultat. Ett förslag på arbetsordning kan vara:

 1. Analysera resultaten och jämför eventuellt skolans resultat ur elevernas perspektiv.
  Upplever personal och elever skolmaten och dess miljö på samma sätt? Jämför eventuellt även dessa resultat med resultaten från enkäterna inom mat, miljö och skola och se om det finns några samband eller skillnader mellan skolans insatser för skolmaten, matsalsmiljön, pedagogiska resurser med mera, samt matgästernas upplevelse av skolmåltiderna.
 2. Delge resultatet till alla på skolan (och i kommunen) som är berörda av måltidsverksamheten exempelvis skolledningen, administrationen, den pedagogiska personalen, eventuell kostchef och inte minst elever och föräldrar. Diskutera gärna resultatet på exempelvis personal- och föräldramöten. Alla dessa grupper kan ha synpunkter och reflektioner på resultaten, ta gärna in dem som underlag för ert eget utvecklingsarbete.
 3. Fira era framgångar på de områden där resultatet ser bra ut!
  Se till att era styrkor kan leva kvar genom bra rutiner och kompetensutveckling.
 4. Diskutera åtgärdsförslag på de områden där bedömningen blev sämre.
  Ta gärna in synpunkter från olika grupper på skolan. Formulera en egen handlingsplan för vilka åtgärder ni vill prioritera och se till att planen förankras ordentligt hos skolledningen och/eller kommunen.
 5. Upprepa användningen av SkolmatSverige och matgästenkäterna regelbundet.
  En gång varje termin eller år är lämpligt. På så sätt kan ni följa era resultat över tid och sätta upp långsiktiga mål för verksamheten. Att din skola har använt SkolmatSveriges verktyg visar på engagemang för skolmåltidskvalitet och engagemang är en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Lycka till!