Så funkar det

SkolmatSverige är webbverktyget som kan hjälpa till med att utvärdera och utveckla skolmåltidens kvalitét ur ett helhetsperspektiv. Genom att svara på frågor om maten, miljö och hållbarhet kan grundskolor och kommuner arbeta hälsofrämjande med bra matvanor bland barn och unga.

  • Skolan kan besvara valfri enkät här på webbplatsen och får direkt efter besvarad enkät en automatisk resultatrapport. Resultatrapporten visar både det som fungerar bra och det som kan behöva utvecklas, samt förslag på hur måltiderna kan förbättras. 
  • Verktygets enkäter besvaras av skolans kökschef eller motsvarande. Beroende på skolans förutsättningar kan skolan behöva komplettera svaren genom att inhämta uppgifter från exempelvis tillagningskök, skolledning, kostchef eller pedagoger.  
  • Om skolan använder verktyget regelbundet, till exmempel varje läsår, kan den följa måltidskvaliteten över tid och sätta långsiktiga mål för verksamheten.