Åtgärder för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag på nationella mål, indikatorer och insatsområden för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Förslagen kan agera stöd för både folkhälso- och hållbarhetsarbetet i kommuner, regioner, näringslivet och civilsamhället.

Förslaget har redovisats för regeringen.

En ohållbar livsmedelskonsumtion

Livsmedelskonsumtionen i världen är inte hållbar för vare sig miljön eller klimatet, och den ökar även risken för flera olika sjukdomar. Det här påverkar samhället. Det kräver förändring för att ta större hänsyn till miljö- och klimatpåverkan, både inom och utanför landets gränser, samtidigt som befolkningens behov av livsmedel förblir tillräcklig.

Förslag på mål, indikatorer och insatsområden

Regeringsuppdraget har pågått sedan 2021 och slutrapporteringen innehåller förslag att skapa en samlad struktur med nationella mål, delmål, indikatorer och relevanta insatsområden för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. De två nationella mål som föreslås är:

  • Livsmedelskonsumtionen har bidragit till en bättre och mer jämlik hälsa.

  • Livsmedelskonsumtionens negativa påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem har minskat och den positiva påverkan på biologisk mångfald och ekosystem har ökat.

Myndigheterna listar också sex delmål med de viktigaste förändringarna som behöver ske på befolkningsnivå fram till år 2035. Delmålen anger specifika procentsatser för ökat intag av baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, fullkorn, fisk och skaldjur, samt minskat intag av energitäta och näringsfattiga livsmedel, kött och salt.  

Utvärdering och utveckling av skolmåltiderna

För att uppnå målen krävs krafttag från flera insatser i samhället. I de fem insatsområden som myndigheterna har identifierat ingår även offentliga skolmåltider. SkolmatSverige nämns vid två tillfällen i rapporten. En studie visar att återkommande användning av SkolmatSveriges verktyg kan leda till högre näringskvalitet gällande skolluncher - länk: What works to improve school lunch nutritional quality - legislation or self-audit? pdf (cambridge.org)).

SkolmatSveriges kartläggning visar att arbetet med miljömässig hållbarhet av skolmåltiderna har ökat i landet, men synliggör flera förbättringsmöjligheter för en mer hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Länk: Rapport: Hur miljömässigt hållbara är svenska skolmåltider.pdf (skolmatsverige.se).

En viktig del i arbetet med hållbarhet inom skolmåltider är att minska matsvinn. En kartläggning som Livsmedelsverket nyligen gjort visar att över var sjätte skolmåltid slängs (En av sex skolmåltider slängs (skolmatsverige.se)).

Foto: Liza Simonsson

Publicerad 2024-05-30

Läs mer

Slutrapportering av regeringsuppdraget En hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion: Hållbar hälsosam livsmedelkonsumtion - återrapportering.pdf (folkhalsomyndigheten.se)

Utvärdera er skolas miljöpåverkan med SkolmatSveriges enkät: Miljöpåverkan (skolmatsverige.se)

Beräkna er skolas matsvinn och konsumtion med SkolmatSveriges enkät: Konsumtion och svinn (skolmatsverige.se)