Hälsosamma och hållbara skolmåltider: En återblick år 2023

År 2023 har varit en händelserik resa inom skolmatssektorn med betydande framsteg och nyskapande initiativ. Nedan följer en sammanfattning av spännande händelser för SkolmatSverige som har präglat året.

Automatiska skolrapporter nu till din mejl

Vi är glada över att vi nu erbjuder mer lättillgängliga resultatrapporter som delas automatiskt till din mejl efter en besvarad enkät. Forskning har nämligen visat att skolmåltidskvaliteten har förbättrats avsevärt över tid som en kombinerad effekt av kravet i skollagen och aktiv användning av SkolmatSverige. En studie visar att sannolikheten att skolan uppfyller kravet för näringsriktighet ökar för varje extra utvärdering av verktyget. Det är dessutom dubbelt så sannolikt att näringskravet uppfylls om skolan tagit del av resultatrapporten (Emma Patterson, Filip Andersson, Liselotte Schäfer Elinder. What works to improve school lunch nutritional quality – legislation or self-audit? Public Health Nutrition 2022.) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35356862/).

SkolmatSverige nominerad till Årets guldstjärna

SkolmatSverige blev utnämnd till en av tre finalister i kategorin "Årets Guldstjärna" vid Arla Guldko 2023. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har röstat och nominerat SkolmatSverige till priset! Vi är tacksamma för möjligheten att delta och tillsammans med er bidra till en positiv inverkan på elevernas hälsa och välbefinnande genom hälsosamma och hållbara skolmåltider (SkolmatSverige är nominerad till Årets guldstjärna i Arla guldko 2023).

SkolmatSverige som modell för uppföljning

Även internationellt har SkolmatSverige fått erkännande. I Norge har Helsedirektoratet, en norsk myndighet för folkhälsa, dels lyft att kostnadsfria och hälsosamma skolluncher kan innebära betydande hälsovinster för befolkningen, dels rekommenderat att Norge utvecklar ett webbaserat verktyg likt SkolmatSverige för att kontinuerligt utvärdera skolmåltidernas kvalitet (SkolmatSverige modell för uppföljning av skolmat i Norge).

Ökat fokus på miljömässig hållbarhet

De nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023) har för första gången inkluderat matens miljö- och klimatpåverkan och rekommenderar en övergång till en mer växtbaserad kosthållning. SkolmatSveriges genomgång av landets skolmåltider visar att allt fler grundskolor arbetar aktivt för att minska miljö- och klimatpåverkan av måltiderna, där vegetariska alternativ och att mäta matsvinn har varit framträdande, men ytterligare insatser föreslås för fortsatt arbete (rapport-hur-miljomassigt-hallbara-ar-svenska-skolmaltider.pdf (skolmatsverige.se)).

Livsmedelsverkets kartläggning av matsvinn

En av sex skolmåltider slängs. Det visa Livsmedelsverkets senaste kartläggning, där SkolmatSveriges resultat för konsumtion och svinn har kunnat användas. Svinnet har en betydande ekonomisk påverkan på kommunerna men även för elevernas näringsintag. Åtgärder för att öka elevernas konsumtion har diskuterats som ett viktigt steg för att motverka detta problem (En av sex skolmåltider slängs (skolmatsverige.se)).

Den aktuella skolmatsdebatten

Debatten om varför elever inte äter skolmaten har fördjupats under året och har återigen kastat ljus över vad skolmaten egentligen bör innehålla. Enligt skollagen ska skolmåltiderna inte bara vara kostnadsfria utan också näringsrika. SkolmatSveriges enkätverktyg är värdefullt för att säkerställa att skolorna uppfyller lagkravet. Vi vill även lyfta vikten av att erbjuda bra skolmåltider ur ett helhetsperspektiv där vi arbetar utifrån arbetsområden Mat, Miljö och Skola.

Läs SkolmatSveriges svar på den aktuella skolmatsdebatten: Varför slängs skolmaten? (skolmatsverige.se)

Med denna tillbakablick avrundar vi år 2023, ett år av framsteg och medvetenhet inom skolmatssektorn. Vi ser fram emot att arbeta vidare och fortsätta främja hälsosamma och hållbara skolmåltider under år 2024.

God jul och gott nytt år från oss på SkolmatSverige!

Fler lästips: Livsmedelsverkets tips om SkolmatSverige: SkolmatSverige kan hjälpa skolor att förbättra skolmåltidens näringskvalitet (livsmedelsverket.se) och tidigare forskningsresultat: Ny forskning visar att SkolmatSverige leder till bättre skolmat

Automatiska skolrapporter nu till din mejl: Nu kommer resultatrapporterna till din inkorg (skolmatsverige.se) 

Ökat fokus på miljömässig hållbarhet: Nya gröna näringsrekommendationer (skolmatsverige.se)

Foto: Mostphotos.com

Publicerad 2023-12-18