SkolmatSverige modell för uppföljning av skolmat i Norge

Den norska myndigheten Helsedirektoratet rekommenderar regeringen att införa gratis skolmåltider i Norge – och att utvärdera det med ett verktyg inspirerat av SkolmatSverige. Helsedirektoratets genomgång visar att de samhällsekonomiska fördelarna med gratis skolmåltider är stora, och att de därför bör införas successivt i Norge.

Helsedirektoratet, en myndighet för uppföljning och utvärdering av folkhälsan, har utrett socioekonomiska konsekvenser och kostnader av olika modeller för skolmåltider, på uppdrag av Norges hälso- och omsorgsdepartement och utbildningsdepartement.

”Norge bör införa gratis skolluncher”

Utredningen visar att de samhällsekonomiska fördelarna med att införa gratis skolmåltider är stora, och Helsedirektoratet rekommenderar därför regeringen att successivt införa gratis skolmåltider samtidigt som mer kunskap om effekterna inhämtas.

Hälsodirektoratet lyfter att hälsosamma lunchvanor från en gratis skolmåltid kan innebära betydande hälsovinster på befolkningsnivå, och positiva effekter på välmående, lärande och utjämning av social ojämlikhet i hälsa. De framhåller också att skolmåltiderna bör följa de nationella näringsrekommendationerna och att näringskvaliteten följas upp systematiskt.

SkolmatSverige rekommenderas som modell för uppföljningen

Helsedirektoratet rekommenderar också att Norge bör utveckla ett webbaserat uppföljningssystem där skolor och kommuner kontinuerligt kan utvärdera olika aspekter av skolmåltider, och här lyfter de fram SkolmatSverige som modell.

I Sverige har alla grundskolor erbjudit kostnadsfria skolmåltider till alla elever sedan 1997. År 2011 tillkom lagkravet om att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. SkolmatSverige grundades i syfte att hjälpa landets skolor att uppfylla det lagkravet, och en utvärdering har visat att det fungerar. En regelbunden användning av SkolmatSverige är relaterat till mer näringsriktiga skolmåltider.

Läs mer

Läs Helsedirektoratets nyhet Skolemåltid kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt

Läs Helsedirektoratets rapport Skolemåltid i Norge - Kunnskapsgrunnlag, nytte-kostnadsvirkninger og implementering

Läs mer om SkolmatSveriges enkätverktyg

Utvärdera hur näringsriktiga era skolmåltider är via SkolmatSveriges enkät Näringsriktighet

Läs utvärderingen av Skolmat Sverige: Ny forskning visar att SkolmatSverige leder till bättre skolmat

 

Publicerad 2023-03-28