Nya gröna matcirkeln

Nya gröna näringsrekommendationer

I juni publicerades den sjätte utgåvan av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 23). För första gången sedan starten, för cirka 40 år sedan, inkluderades vetenskapliga rekommendationer för både hälsan och miljön.

Nordiska näringsrekommendationerna 2023

Utöver att hälsosam mat är bättre för hälsan så är den dessutom vanligen mer miljövänlig jämfört med ohälsosam mat. NNR är det mest omfattande vetenskapliga underlaget globalt för hur man äter hälsosamt och miljövänligt.

NNR 23 utvärderar hälsoeffekter av 36 näringsämnen och 15 livsmedelsgrupper och därifrån har näringsrekommendationer utformats. Sammanfattningsvis rekommenderas en växtbaserad kosthållning med ett stort intag av bland annat frukt, grönsaker, fisk, baljväxter och nötter, ett måttligt intag av magra mejeriprodukter samt ett begränsat intag av rött- och vitt kött och en minimal konsumtion av processat kött, alkohol och av processade livsmedel med mycket fett, salt och socker. Rekommendationerna är uppdelade på effekter för hälsan och för miljön och därefter sammanvägda.

Livsmedelsverkets gröna Matcirkel

Under läsåret kommer Livsmedelsverket att anpassa de svenska näringsrekommendationerna (SNR) utefter NNR 23 men redan nu finns det en uppdaterad version av Matcirkeln. Eftersom konsumtionen behöver bli mer växtbaserad så har Matcirkeln uppdaterats till en grönare version där det finns växtbaserade alternativ i varje del av Matcirkelns sju delar, markerade med en grön symbol. Livsmedel inom samma del har liknande näringsinnehåll och genom att dagligen äta något från varje del blir det lättare att konsumera alla näringsämnen. I varje del av Matcirkeln finns det även bilder på livsmedel som både kan fungera som tips och underlätta förståelsen av vilka livsmedel som rekommenderas.

Skolmåltidernas hållbarhet

I samband med de nya näringsrekommendationerna så har  SkolmatSverige publicerat en rapport som utvärderar skolmåltidernas miljö- och klimatmässiga hållbarhet. Rapporten visar att en högre andel av landets skolor arbetar aktivt med att minska miljö- och klimatpåverkan över tid, bland annat genom att erbjuda mer vegetariskt och att minska mängden matsvinn.

Rapporten inkluderar även tips om hur skolmåltiderna kan bli mer hållbara ur ett hälso- och miljöperspektiv, exempelvis genom att minska på mängden kött, mäta konsumtionen och svinnet samt använda fler livsmedel med olika miljö- och klimatmärkningar. Ytterligare insatser föreslås för att nå de nationella och globala miljö- och klimatmålen. Hållbara skolmåltider kan ge positiva effekter för folkhälsan, ekonomin och samhället i stort. SkolmatSveriges enkäter kan med fördel användas för att underlätta skolans arbete att ställa om till hållbara skolmåltider.

Bild: Livsmedelsverket

Publicerad 2023-08-22

Läs mer:

Ta del av de nya nordiska näringsrekommendationerna: Mindre kött, mer växtbaserat: Här kommer de Nordiska näringsrekommendationerna 2023 (norden.org)

Vilka delar av Matcirkeln innehåller era skolmåltider? (Den grönare Matcirkeln (livsmedelsverket.se))

Läs mer om hur hållbara Sveriges skolmåltider är i SkolmatSveriges rapport: Hur miljömässigt hållbara är svenska skolmåltider? (skolmatsverige.se)

Utvärdera hur hälso- och miljömässigt hållbara era skolmåltider är via SkolmatSveriges enkäter: Näringsriktighet (skolmatsverige.se) och Miljöpåverkan (skolmatsverige.se)