E-post

Nu kommer resultatrapporterna till din inkorg

Vi är glada att meddela att SkolmatSverige har fått en ny funktion som förbättrar resultatrapporternas återkoppling till alla skolor som besvarar SkolmatSveriges enkäter.

Ny funktion gör rapporter lätt tillgängliga

Efter att en skola har besvarat valfri enkät skickas ett mejl med en bekräftelse på att enkäten har besvarats och i mejlet finns numera även en länk till enkätens resultatrapport. Den nya funktionen innebär att din skola alltid tar del av den egna skolans resultatrapport. Du kan även återgå till mejlet och rapporten ifall du inte har sparat ned den automatiska resultatrapporten som visas i webbläsaren efter att enkäten har besvarats.

- Vi uppmanar alla skolor att spara ned rapporterna. Men om ni har missat det kan du nu enkelt gå tillbaka till länken i mejlet för att få tillgång till resultatrapporten igen. Detta är en efterfrågad funktion som förbättrar verktygets återkoppling och användarvänlighet och vi är glada att meddela att funktionen nu fungerar och är i bruk för alla enkäter, säger Josefin Lindroth, projektledare på SkolmatSverige.

Återkoppling är viktigt för förbättringsarbetet

Den här funktionen har haft första prioritet i SkolmatSveriges utvecklingsarbete eftersom forskning visar att återkoppling av resultat till skolorna är en viktig del i förbättringsarbetet av skolmåltider. I forskningsstudien undersöktes 774 grundskolor som alla har använt SkolmatSveriges enkätverktyg vid upprepade tillfällen. Resultaten visade att upprepad användning samt antalet återkopplingar av resultatrapporterna var kopplade till förbättrad näringsriktighet.

- Vår förhoppning är att fler skolor nu kan använda sina resultatrapporter i skolmåltidernas förbättringsarbete, säger Josefin Lindroth.

 

Studien hittar du här: What works to improve school lunch nutritional quality - legislation or self-audit? - PubMed (nih.gov)

Läs mer om SkolmatSveriges enkätverktyg: Enkätverktyg (skolmatsverige.se)

Våra enkäter hittar du här: SkolmatSverige