SkolmatSverige uppdaterar innehåll och stänger enkäter

Livsmedelsverket arbetar just nu med att uppdatera sina nationella riktlinjer för skolmåltider. SkolmatSverige har påbörjat en översyn av alla våra enkäter och kommer att uppdatera och utveckla dem och övrigt innehåll framöver.

Förändringar som sker i sommar

Nu vid skiftet till det nya läsåret 2024/25 kommer vi att inaktivera våra tre matgästenkäter och enkäterna Service och pedagogik och Organisation och styrning för att se över dem. Alla frågor som ingår i matgästenkäterna till elever och personal kommer dock att finnas tillgängliga på vår webbplats, så att skolor kan använda dem för att skapa egna enkäter.

  • Sista datum att beställa en samlad resultat- eller kommunrapport av en matgästenkät, Service och pedagogik eller Organisation och styrning är den 31 juli 2024.

Förbättrad support

Vår digitala supportfunktion kommer uppdateras och liksom innehåll på webbplatsen för att förbättra vägledningen för våra användare. Vi inför ett samlat webbformulär för all form av supportkontakt och rapportbeställningar i augusti 2024.

Skolmaten i fokus

Tider av pandemi, krig och ökad inflation har bidragit till ett större intresse för skolmatsfrågor. SkolmatSveriges verktyg och support har upplevt en ökad efterfrågan från nya och gamla användare, allmänhet, media och andra aktörer.

Läs mer om vanliga frågor från våra användare: Vanliga frågor (skolmatsverige.se)

Nationell finansiering

SkolmatSverige har erbjudit ett evidensbaserat digitalt verktyg att utvärdera och utveckla skolmåltiderna till alla landets grundskolor och kommuner i över tolv års tid. Verktyget drivs i dag av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm.

SkolmatSverige har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och Region Stockholm tillsammans med flera samarbetspartner. Vi har de senaste åren undersökt möjligheter till nationell finansiering med berörda parter, myndigheter och departement för att säkerställa SkolmatSveriges framtid på nationell nivå. Nu fortsätter vi att se över möjligheterna.

Läs mer om SkolmatSveriges bakgrund här: SkolmatSveriges bakgrund

Glad sommar önskar vi på SkolmatSverige!

Foto: Liza Simonsson

Publicerad 2024-06-20