Jordbruksverkets rapport om hållbara livsmedelssystem

Nyligen publicerade Jordbruksverket en rapport som presenterar pågående initiativ och ger förslag på åtgärder inom hållbara livsmedelssystem.

Jordbruksverket har tillsammans med Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet samt Tillväxtverket gått igenom det svenska livsmedelssystemet ur ett hållbarhetsperspektiv för att sedan sammanställa resultatet i en rapport som nyligen publicerats. 

I rapporten definieras hållbara livsmedelssystem och presenterar pågående initiativ inom området samt förslag på hur livsmedelssystem kan bli mer hållbara. 

Några av förslagen handlar om att förbättra statistik över inköp av livsmedel till vård, skola och omsorg samt att följa upp hur mycket mat som faktiskt hamnar i magen. 

Med hjälp av SkolmatSveriges enkät Miljöpåverkan kan er skolas utvärdera matsvinn och avfall, inklusive livsmedelsval och andel ekologiska livsmedel för att göra era skolmåltider mer hållbara. Enkäten Konsumtion och svinn räknar ut både matsvinn, den genomsnittliga portionen samt total konsumtion och per matgäst. 

Jordbruksverkets rapport Hållbara livsmedelssystem – Definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder (jordbruksverket.se)