Mat som hälls från tallrik ner i soptunna

Matsvinn i skolan kan bero på bristande måltidsmiljö

Nu är Livsmedelsverkets andra nationella kartläggning av matsvinn i kommunala verksamheter klar. Resultatet tyder på att bristfällig måltidsmiljö bidrar till att var sjätte skollunch inte äts upp.

Svar på enkät

Under andra kvartalet av 2021 skickade Livsmedelsverket ut en enkät för att samla in siffror gällande matsvinn och det totala matavfallet inom bland annat skolan och förskolan. Många skolor och förskolor använde sig då av resultatet från SkolmatSveriges enkät Konsumtion och svinn, som underlag för att fylla i Livsmedelsverkets enkät.

Nu är kartläggningen klar och visar bland annat att en av sex skolluncher tyvärr hamnar i sopkorgen.
Det beror enligt Livsmedelsverket på brister i måltidsmiljön så som hög ljudnivå, få vuxna i matsalen och att miljön upplevs som stressig.

Viktig för lärande

Livsmedelsverket tar också upp vikten av att eleverna får i sig tillräckligt med mat för att kunna prestera bra i skolan och att måltidsmiljön ofta är avgörande för detta. Det handlar om att skapa en trivsam måltidsmiljö med tillräcklig vuxennärvaro.

Utvärdera din skolas måltidsmiljö med hjälp av SkolmatSveriges enkätverktyg Service och pedagogik (skolmatsverige.se)

Ta reda på vad eleverna tycker om skolmaten och miljön med hjälp av SkolmatSveriges enkätverktyg  Elevernas matgästenkät (skolmatsverige.se)

Ta del av hela Livsmedelsverkets kartläggning (livsmedelsverket.se) L 2021 nr 22 - Matsvinn i kommunala förskolor, skolor och äldreboenden (livsmedelsverket.se)

Bild: Mostphotos.com