SkolmatSverige i Stockholms stads årliga uppföljning

Stockholms stad har använt SkolmatSveriges enkätverktyg i en obligatorisk uppföljning av skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider. 

De tre matenkäterna som utvärderar och följer upp skolmåltidernas utbud, näringsriktighet och säker mat har besvarats av Stockholms stads grundskolor och gymnasieskolor. Detta för att följa upp skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider. 

Skolornas resultat har sammanställts i en resultatrapport till stadens utbildningsförvaltning samt grundskole- och gymnasiedirektörer. 

 Stockholms skolmåltider följs upp med SkolmatSverige (folkhalsoguiden.se)