Mostphotos

Tydligt samband mellan tillsatt socker och ohälsa

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har undersökt sambandet mellan konsumtionen av tillsatt socker och ohälsa genom en systematisk genomgång av över 30 000 vetenskapliga publikationer.

Efsa:s genomgång visade på ett tydligt samband mellan tillsatt socker och bland annat fetma, typ 2-diabetes, höga blodfetter och högt blodtryck. Genomgången visade att ju mer tillsatt socker som konsumeras, desto större risk för ohälsa. Det här linjära sambandet innebär att konsumtionen av tillsatt socker bör vara så låg som möjligt och att det inte finns en konsumtionsnivå som är säker för hälsan.

Efsa:s genomgång kommer att ingå i revideringen av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) som publiceras under 2022 och därefter Livsmedelsverkets uppdatering av de svenska näringsrekommendationerna.

Foto: Mostphotos.com