matsvinn

SkolmatSveriges tips till internationella matsvinnsdagen

Idag, den 29 september infaller den internationella matsvinnsdagen, en dag instiftad av FN i syfte att uppmärksamma matsvinnets konsekvenser och arbetet för att minska svinnet.

Målet med dagen är att öka medvetenheten om matsvinnets konsekvenser, uppmärksamma lösningar och uppmana till gemensamma handlingar som kan minska matsvinnet. Omfattningen av matsvinnet är stort och den mat som globalt slängs skulle kunna föda hela tre miljarder människor, vilket motsvarar cirka 300 gånger Sveriges befolkning. Det är viktigt att reducera matsvinnets omfattning för att minska matens klimatpåverkan, använda naturens resurser sparsamt och öka livsmedelssäkerheten- och näringen till alla människor.

Globalt mål för minskat matsvinn

FN har tagit fram 17 globala mål för hållbar utveckling i syfte att reducera klimatpåverkan, som finns i Agenda 2030. Ett av delmålen är att mellan år 2015 och 2030 halvera det globala matsvinnet och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. Arbetet för att minska matsvinnets omfattning har startat, vilket du kan läsa mer om på SkolmatSverige i nyheten Kommuner sätter ribban högre än nationella mål för hållbara skolmåltider (skolmatsverige.se). Men det krävs ytterligare handlingar för att nå målet.

Minska matsvinnet i offentliga skolmåltider

Det kan finnas många anledningar till tallrikssvinnet vid offentliga skolmåltider, exempelvis att måltidsmiljön är stressig och bullrig, att det inte ges tillräckligt med tid för att äta eller att maten inte passar matgästerna. Det är dessutom viktigt att öka matgästernas medvetenhet om matsvinnets omfattning och konsekvenser.

En viktig faktor i storköket för att minska matsvinnets omfattning är att arbeta med flexibla menyer och anpassa skolmåltiderna efter matgästernas önskemål. I köket behöver det dessutom finnas tydliga rutiner kring bufféservering och en låg kyltemperatur. Storkökets personal behöver förutsättningar för att kunna planera och hantera rester och även erbjudas möjlighet till kompetensutveckling inom livsmedelshygien, tillämpning till rådande rekommendationer, färdighetsutveckling med mera.

Ta hjälp av SkolmatSverige 

 

Foto: DGR/Mostphotos.com