Välkommen till nya SkolmatSverige!

Nu lanseras SkolmatSverige i ny kostym och med nya funktioner men samma evidensbaserade verktyg.

– Vi uppskattar all värdefull feedback vi har fått från vår support och utvecklings- och fokusgrupper. Tack för att ni hjälper oss att bli ännu bättre och ger oss möjlighet att utveckla verktyget och webbplatsen utifrån ett användarperspektiv, säger Josefin Lindroth, projektledare för SkolmatSverige.

Nya funktioner och uppdateringar

Nu har SkolmatSveriges digitala profil uppdaterats och arbetsområdena har förtydligats och blivit mer lättarbetade för användaren.

– Enkätverktyget omfattar olika kvalitetsaspekter som tillsammans ger en helhetsbild av skolans måltidskvalitet och verksamhet. Enkäterna är nu uppdelade i tre tydliga arbetsområden mat, miljö och skola för att skolan enkelt och systematiskt ska kunna arbeta sig igenom alla delar, förklarar Josefin Lindroth.

I och med nylanseringen har webbplatsen och enkätverktyget öppnats upp för alla besökare och krav på konton och inloggningar har tagits bort. Enkäterna finns nu lättillgängliga genom publika länkar där respondenten väljer län, kommun, skola och kan ange valfria kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.

– Vi har lyssnat på våra användare och valt att ta bort kontofunktionen då utvärderingen, våra supportärenden och användares önskemål om förbättring genom åren har varit kopplade till konton och inloggning, säger Josefin Lindroth.

Omedelbar resultatrapport

En ny funktion är att varje besvarad skolenkät genererar en automatisk nedladdningsbar resultatrapport direkt.

– Resultatrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för dialog och samarbete kring skolmåltiderna och får gärna delas med alla berörda parter på skolan. Tillsammans kan skolan identifiera eventuella åtgärder som behövs och se till att förvalta det som redan fungerar bra, beskriver Josefin Lindroth.

För att ta del av en samlad resultatrapport på kommunnivå finns nu ett enkelt formulär på webbplatsen att göra en beställning. På samma sätt beställs rapporter för matgästenkäterna. För elev- och personalenkäterna finns nu även möjligheten att få ut en resultatrapport för en kortare period än ett helt läsår och ett specifikt antal deltagare.

Den omtyckta funktionen "spara och fortsätt senare" har blivit ännu bättre. En ny användarvänlig funktion har tillkommit som innebär att du enkelt kan följa hur långt du har kommit i enkätbesvarandet med hjälp utav en ruta fördelad i procent.

Det går fortfarande att pausa och fortsätta senare under enkätbesvarandet och numera även att skicka till valfri e-postadress och skriva. Enkäterna går fortsatt att besvara obegränsat med gånger under samma läsår, och därmed kunna förbättra resultatet vid behov.

Ny teknisk lösning

Den nya webbplatsen och enkätverktyget tillhör SLSO:s centrala lösning och innebär säkrare webbanvändning och höjer säkerhetsnivån för användarna. Det blir även lättare att ange språkval och hitta SkolmatSverige webbplats via sökmotorer.

SkolmatSveriges nya plattform har nu även en responsiv webbdesign, vilket innebär att du som besökare kan se vår webbplats och alla enkäter både från en mobiltelefon, en läsplatta eller en persondator.

Omkring hälften av skolorna och kommunerna har anslutit sig

I dag drivs verktyget av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm i nära samarbete med Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Skolverket och Jordbruksverket.

SkolmatSveriges digitala verktyg har funnits sedan 2012 och nästan hälften av Sveriges alla grundskolor och mer än fem av tio kommuner har anslutit sig till verktyget sedan start. I nio av tio kommuner finns det minst en grundskola som har använt verktyget och antalet användare ökar för varje månad. Aktiva SkolmatSverige-användare från hela landet beskriver enkäternas samlade användarvänlighet som bra eller mycket bra, visar vår senaste utvärdering.

Goda exempel

Det finns många skolor och kommuner runt om i landet som kontinuerligt arbetar för att erbjuda goda och näringsriktiga skolmåltider i en bra miljö och som ser SkolmatSveriges verktyg som en självklar del av deras kvalitetsarbete.

Här kan du läsa några goda exempel  

Kontakta SkolmatSverige

Vi tar gärna emot synpunkter på den nya digitala plattformen. Skicka e-post till info@skolmatsverige.se eller ring på 073-802 36 43 (mån-fre, kl 9-10).
Följ gärna SkolmatSverige på Facebook och Twitter för de senaste uppdateringarna!