Tallrik med glad gubbe ritad med ketchup

Välkommen till läsår 2022/23

Nu är höstterminen i gång och det är hög tid att påbörja planeringen av läsårets skolmåltider. Glöm inte att beställa resultatrapporter från förra läsåret, att ha som underlag i planeringen.

Planera höstens skolmåltider med enkäter

Alla SkolmatSveriges enkäter är nu inställda på läsår 2022/23, så att de kan användas för att planera det nya läsårets skolmåltider ur ett helhetsperspektiv. Från den 1 oktober erbjuder vi resultatrapporter för det pågående läsåret.

Beställ samlad resultatrapport för 2021/22

Den 30 september är sista dagen att beställa kommunrapporter respektive matgästrapporter som samlar resultaten för hela läsår 2021/22. Vi rekommenderar alla skolor och kommuner att beställa resultatrapporter för hela läsåret, för att få en samlad bild som är jämförbar mellan åren.

Läs mer

Här kan ni läsa mer och beställa Resultatrapporter (skolmatsverige.se) för pågående eller nyss avslutat läsår.

Här har vi samlat svar på Vanliga frågor (skolmatsverige.se)

Foto: Mostphotos